Norvég Alap

Szociális cirkuszi munkánkat a Norvég Alap támogatja
Banner
Köszönjük a támogatást!
Köszönjük az NKA támogatását, melyet a hazai szociális cirkuszi módszertani munka fejlesztéséhez használtunk fel!
Banner
Pesterzsébeti cirkuszcsoportunkat a MOL Gyermekgyógyító Program támogatja
Banner
MOL Nyrt. és az Új Európa Alapítvány
Szociális Cirkuszi Program a Norvég Alap támogatásával Print E-mail
Tuesday, 28 January 2014 17:10
Olvasd a blogunkat, ami naprakész beszámolókat, fotókat tartalmaz: http://etnocirkuszpszichocirkusz.blogolj.net/
Nézd meg Ethnocirkusz-os videóinkat a Magyar Zsonglőr Egyesület youtube csatornáján!

 

Támogatott szervezet: Magyar Zsonglőr Egyesület

Projekt címe: Szociális cirkuszi program LHH kistérségben és egészségügyi intézményekben

Projekt azonosító: NCTA-2013-2481-F

I. melléklet: projekt összefoglaló, várható eredmények és indikátorok

 

 1. 1. A projekt célja

A projekt célja két hátrányos helyzetű célcsoport fejlesztése; magabiztosabbá, önállóbbá tétele a zsonglőrködés jótékony hatásait kihasználva:

 

 • A mélyszegénységben élő érettségivel nem rendelkező sajókazai Ámbédkar Iskola diákjai esetében a cél a fiatalok testtudatának, kreativitásának, ügyességének fejlesztése a foglalkozások által, valamint olyan csoportvezetők és vezető tanárok kinevelése, akik képesek heti egy szakköri alkalom összeszervezésére és megtartására.
 • A Heim Pál Gyermekkórházban folyó fejlesztő munka kapcsán cél egy kutatás szervezése, amely a cirkuszi készségek hatásait vizsgálja a pszichés problémákkal küzdő gyerekekre.

 

További cél a modell és a szociális cirkuszi módszerek, valamint a velük elérhető eredmények megismertetése és más hátrányos helyzetű közösségekben való alkalmazásának bátorítása.

 

 1. A projekt célcsoportjai

Közvetlen célcsoport:

 • szociálisan rászoruló roma közösség: a sajókazai Ámbédkar iskola tanulói, 70 (2X35 – telephely szerint) fiatal, valamint 5 környékbeli település érdeklődő lakossága;
 • egészségügyileg hátrányos helyzetű fiatalok: a Heim Pál Gyermekkórházban elsősorban a hosszútávon kórházi kezelésre szoruló, a társadalomból részben ez okból kirekesztődő fiatalok (kb. 50 fő).


Közvetett célcsoport(ok):

 • a célcsoporttal foglalkozó további intézmények dolgozói, szakemberek;
 • a hazai és nemzetközi cirkuszi szakma;
 • családtagok;
 • a térség lakossága;

 

3. A tervezett tevékenységek

3.1. Szociálisan rászoruló roma közösség - Sajókaza, Alsózsolca

3.1.1. Mindkét településen négy zsonglőrfoglalkozás megszervezése (1 alkalom/hó, 2X2 óra/alkalom, 35 résztvevő/település):

 • Az első két alkalommal egy oktató segítségével saját eszközök elkészítése újrahasznosított anyagokból;
 • Minden alkalommal zsonglőr-oktatás és gyakorlás;
 • A legtehetségesebb és vezetésre legalkalmasabb 4 diák kiválasztása (ők később továbbvihetik a szakkört).
 • 3 fő zsonglőroktató utazik a helyszínekre.
 • A foglalkozások hétköznapra esnek, iskolaidőben vannak, mert a termet, tanári felügyeletet, gyerekek részvételét az iskola biztosítja. A fenntarthatóság érdekében testneveléstanárok is bekapcsolódnak a folyamatba.

3.1.2. Három zsonglőrfoglalkozás és foglalkozásvezető-képzés (1 alkalom/hó, 2X2 óra/alkalom, 35 résztvevő/település – ebből 2 foglalkozásvezető-jelölt/település)

 • A második félév során mentorálási alkalmakat tartanak a szervezet oktatói (2 fő zsonglőroktató utazik a helyszínre). Itt már a korábban megismert játékok, mozgásos feladatok vezetését tanítják meg a kiválasztott legtehetségesebb fiataloknak.
 • Fokozatosan egyre inkább a diákok kezébe kerül a szakkör vezetése, míg végül önállóan is képesek lesznek azt megtartani, bevezető játékokkal, gyakorlással és lezárással együtt. Mindegyik fázisban számíthatnak testnevelés tanáraik segítségére is. Az egyes foglalkozások végén 1-1 környékbeli településen bemutató lesz.
 • Az egész év során videó-dokumentáció készül a foglalkozásokról, a gyerekek élményeiről és fejlődéséről, amit a videós szakkör oktatói készítenek a diákokkal együtt, egy profi filmes segítségével (forgatás 3 alkalommal). Ez a film végül a konferencián kerül majd bemutatásra.

3.1.3. Fesztivál-hétvége, pünkösd (június 7-9.), záró foglalkozás, bemutatók

 • Ez a hosszú hétvége kisebb táborként működik, ahol 3 oktató és a testneveléstanárok segítségével zsonglőr játékokkal, képességfejlesztéssel foglalkozik 20 gyerek, ezen felül összefoglalják a megszerzett tudást és összeállítanak egy kisebb bemutatót a családok és a helyi közösségek számára.
 • 2 környékbeli településen bemutató.
 • A kiválasztás szempontjait a megvalósító az együttműködővel és a résztvevő fiatalokkal egyezteti, rögzíti, ezt a projekt során figyelemmel kíséri.

3.1.4. Részvétel a 2014-es Magyar Zsonglőrtalálkozón

 • A leglelkesebb és legtehetségesebb 10 fiatal lehetőséget kap, hogy elutazzon Budapestre és részt vegyen a Magyar Zsonglőr Találkozón. Készülnek egy kisebb előadással, amivel bemutatják az elsajátított tudást, így az egész zsonglőrtársadalom és a kívülálló érdeklődök felé is kommunikálja az Egyesület a pályázat eredményeit. A találkozó során részt vehetnek az összes programon, megismerkedhetnek az ország legjobb zsonglőreivel és a nemzetközi zsonglőrvilág néhány tagjával is, rengeteget tanulhatnak és fejlődhetnek.
 • A kiválasztás szempontjait a megvalósító az együttműködővel és a résztvevő fiatalokkal egyezteti, rögzíti, ezt a projekt során figyelemmel kíséri.

3.2. Egészségügyileg hátrányos helyzetű fiatalok – Heim Pál Gyermekkórház

3.2.1. Heti rendszerességű zsonglőrfoglalkozás (Heti 1 alkalommal 2+1 fő – 2 profi + 1 tanuló)

 • Mivel itt nincs leutazási költség, több alkalmat tudnak biztosítani a gyerekeknek.
 • Ezen kívül a szervezet egyik oktatója itt dolgozik, így jelen tud lenni a foglalkozásokon, ismeri a gyerekeket és összekötő kapocsként működik az intézménnyel. Rajta kívül két további oktató foglalkozik a gyerekekkel, akik bentlakóként, vagy visszajáróként kötelező jelleggel vesznek részt terápiás alkalmakon, amik közé tartozna a zsonglőrködés is.
 • A foglalkozásokat itt a pszichés problémák figyelembevételével, sokkal inkább a személyiségfejlesztésre hegyezik ki.

3.2.2. Farsangi bemutató előadás

 • A farsangi ünnep előtt 1 hónappal a gyerekek az egyesület oktatóival elkezdenek készülni az előadásra. Ez a strukturált, közös munka eltér az eddigi gyakorlástól, a közös cél egybekovácsolja a közösséget.
 • Az előadáson azok a gyerekek vesznek részt, akik az adott időpontban kezelés alatt állnak.

3.2.3. Részvétel a 2014-es Magyar Zsonglőrtalálkozón

A projekt-időszak alatt foglalkoztatott gyerekek (ha szeretnének) részt vehetnek a találkozón.

3.3.Projekt-bemutató a Zsonglőrtalálkozón

 • A projektvezető által szervezett budapesti záró-konferencián a pályázat eredményeit, az erről készült felvételeket és kiadványt juttatják el a szélesebb közönséghez.
 • Meghívják a konferenciára a résztvevő intézményeket, a témához kapcsolódó döntéshozó szerveket (illetékes minisztériumi és egyéb állami szervek, civil szervezetek, potenciális támogatók) és egy (nyitott) kerekasztal beszélgetést tartanak a tapasztalatokról, sikerekről és buktatókról, újabb projektek eltervezéséről.
 1. 4. Várt eredmények

 

Eredmény

Mérőeszköz

Eredménymutató (fő, darab, négyzetméter stb.)

Projekt előtti érték

Projekt eredményeként létrejött érték

A szolgáltatásban részesülők száma (nők/férfiak)

jelenléti ívek, fényképek

0

120 (60/60)

Bevont roma fiatal

jelenléti ívek, fényképek

0

70

Bevont kórházi kezelésre szoruló fiatal

memo a foglalkozásokról, fényképek

0

50

Elérhető zsonglőreszköz a célközönség számára

fényképek

db

0

90

Foglalkozásvezető

jelenléti ívek, fényképek

db

0

4

Zsonglőrködéssel foglalkozó fiatal

névsor, jelenléti ívek, fényképek

0

20

A projekt blogja

maga a blog

db

0

1

Elkészített videó

maga a videó

db

0

1

 1. 5. Ütemterv

Tevékenység megnevezése

Projektmegvalósítás hónapjai

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Havi zsonglőrfoglalkozások, Ámbédkar Iskola


X

X

X

X


X

X

X
Heti zsonglőrfoglalkozások, Heim Pál Gyermekkórház

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Pünkösdi hétvége, Ámbédkar Iskola


XRészvétel és projekt-bemutató a Magyar Zsonglőrtalálkozón
X

 1. 6. Horizontális (kiemelt) szempontok

6.1. A kisebbségi jogok, az esélyegyenlőség érvényesítése (elsősorban etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján)

A pályázat elsődleges célja a segítségnyújtás szociálisan rászorulóknak. Mindkét a szervezet által megcélzott közösség megéli a kirekesztettség, lenézés és az egyenlőtlen feltételek adta problémákat. Olyan eszközt szeretnének a kezükbe adni, ami sikerélményt, fejlődési lehetőséget és pozitív megmutatkozásra ad alkalmat. A testtudatosság fejlődésével együtt a szellemi képességek, magabiztosság és a kiállás is javul, ezáltal sokkal inkább képessé válnak önmaguk elfogadására és képviselésére. Az egyesület tevékenységét a legteljesebb mértékig a hátrányos helyzetű fiatalok igényeihez igazodva kívánja végezni, ebben segítségükre lesznek a befogadó intézmények.

6.2.A jó kormányzás, az átláthatóság és részvételi demokrácia elősegítése

A projekt kereteinek kialakításában a résztvevő fiatalok beleszólással rendelkeznek.

6.3.A rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, a homofób viselkedésminták, valamint kifejezetten a gyűlöletbeszéd- és cselekmények visszaszorítása

A Dr. Ámbédkar Iskola kifejezetten roma gyerekek számára alakult, 2011 ősze óta az Amnesty International Emberi Jogi Barát Iskola (Human Rights Friendly School) elnevezésű projektjének megvalósító iskolája. A helyszínt azért választották, mert itt adottak a feltételek és a közös segítő akarat, és az itteni pozitív példákat későbbi projektjeikhez továbbvihetik. A zsonglőrködés látványos, figyelemfelkeltő jellege pedig támogatni tudja az iskola és a diákok eredményeinek közönség elé tárását. A gyerekek lelkesedése, szorgalma, a befektetett munka és erőfeszítés egyértelműsége képes először a közvetlen környezetükben kialakult képet módosítani. Ügyességük kiérdemli az elismerést és végül az elfogadást. A szervezet fórumain, kommunikációjában és minden kapcsolódó tevékenységében ezeket a pozitív példákat tudja szembeállítani a gyűlöletbeszéddel.

6.4.A megkülönböztetés és kirekesztés helyett a tolerancia, a társadalmi befogadás és sokszínűség erősítése

A tolerancia és elfogadás segítése a közegek találkozásakor valósul meg, a zsonglőrtalálkozó keretein belül. Itt egymásnak és a szélesebb zsonglőrtársadalomnak, illetve az ez iránt érdeklődőknek is bemutatkoznak, megmutathatják tudásukat, (ha szeretnék). A zsonglőrközösség nyitott, befogadó, ugyanakkor összetartó jellegéből adódóan ez a közös hobbi hamar a beilleszkedés élményét nyújthatja a gyerekeknek.

6.5.A szegénységből és társadalmi egyenlőtlenségekből adódó problémák megértése, enyhítése, megoldása (különös tekintettel a roma népesség helyzetére)

A képzés lényege, hogy a roma fiatalok maguk is képessé váljanak a saját közösségükben a foglalkozások vezetésére, ez az irányító szerep későbbi pályafutásuk során is felhasználható élményeket, tapasztalatokat nyújtson. Az önszerveződés elindítása és a fejlődés lehetségességének átadása a cél. Ezért rengeteg közösségépítő játékot is beleépítenek a foglalkozásokba. A diákoknak semmilyen szolgáltatásért nem kell fizetniük, és az egyesület reményei szerint a tapasztalatokat felhasználva, további pályázatok segítségével tovább tudják vinni a modellt más területek hasonlóan hátrányos helyzetű fiataljaihoz.

 

Facebook